Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Zgłoszenie pracy geodezyjnej:
Zgłoszenie prac geodezyjnych
PDF-ZG1 (352 KB) PDF-ZG3 (334 KB)
Ikona GEO-INFO i.KERG Ikona ePUAP
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
PDF (170 KB)  
Ikona GEO-INFO i.KERG Ikona ePUAP

Udostępnienie dokumentów i materiałów z zasobu:

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków – formularz EGiB
PDF (429 KB)  
Ikona GEO-INFO i.Wniosek Ikona ePUAP
Wniosek o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej – formularz P i P1 łącznie
P+P1-PDF (448 KB)  
Ikona GEO-INFO i.Wniosek Ikona ePUAP
Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB – formularz P i P2 łącznie
P+P2-PDF (451 KB)  
Ikona GEO-INFO i.Wniosek Ikona ePUAP
Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – formularz P i P3 łącznie
P+P3-PDF (419 KB)  
Ikona GEO-INFO i.Wniosek Ikona ePUAP
Wniosek o o udostępnienie zbioru danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000 (BDOT500) – formularz P i P4 łącznie
P+P4-PDF (432 KB)  
Ikona GEO-INFO i.Wniosek Ikona ePUAP
Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości – formularz P i P5 łącznie
P-PDF (402 KB)  
Ikona GEO-INFO i.Wniosek Ikona ePUAP
Wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB – formularz P i P6 łącznie
P-PDF (423 KB)  
Ikona GEO-INFO i.Wniosek Ikona ePUAP
Wniosek o udostępnienie innych materiałów – formularz P i P7 łącznie
P-PDF (409 KB)  
Ikona GEO-INFO i.Wniosek Ikona ePUAP
Wniosek o wydanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego
PDF (252 KB) Ikona ePUAP
Wniosek o wydanie zaświadczenia
PDF (251 KB) Ikona ePUAP
Upoważnienie do odbioru dokumentów
PDF (98 KB) Ikona ePUAP
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
PDF (92 KB) Ikona ePUAP

Zmiany w ewidencji gruntów i budynków:

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków
PDF (261 KB) Ikona ePUAP
Wniosek o dokonanie klasyfikacji gruntów
PDF (128 KB) Ikona ePUAP
Wniosek o założenie kartoteki lokalu/lokali
PDF (474 KB) Ikona ePUAP

Koordynacja sieci uzbrojenia terenu:

Wniosek o uzgodnienie projektu
PDF (248 KB)  
Ikona GEO-INFO i.Projektant Ikona ePUAP
Pismo o wycofanie
PDF (135 KB) Ikona ePUAP
Zgoda na korespondencję elektroniczną
PDF (158 KB)  

Podział, rozgraniczenie nieruchomości:

Wniosek o podział nieruchomości rolnej i leśnej (zgodnie z art. 92, art. 93 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami)
PDF (145 KB) DOCX (26 KB)
Ikona ePUAP  
Uzupełnienie wniosku o podział nieruchomości rolnej i leśnej (zgodnie z art. 92, art. 93 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami)
PDF (116 KB) DOCX (15 KB)
Ikona ePUAP  
Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego/przepisami odrębnymi/decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zgodnie z art. 93 ust. 1, art. 94 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
PDF (110 KB) DOCX (26 KB)
Ikona ePUAP  
Uzupełnienie wniosku o podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego/przepisami odrębnymi/decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zgodnie z art. 93 ust. 1, art. 94 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
PDF (115 KB) DOCX (15 KB)
Ikona ePUAP  
Wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości (zgodnie z art. 93 ust. 1, art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami)
PDF (133 KB) DOCX (26 KB)
Ikona ePUAP  
Uzupełnienie wniosku o połączenie i ponowny podział nieruchomości (zgodnie z art. 93 ust. 1, art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami)
PDF (107 KB) DOCX (15 KB)
Ikona ePUAP  
Wniosek o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
PDF (212 KB) DOCX (28 KB)
Ikona ePUAP  

Metadane

Data publikacji : 13.03.2013
Data modyfikacji : 23.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stopka

Opcje strony

do góry