Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Co, gdzie i jak załatwić
Podziały, rozgraniczenie nieruchomości:
Podział nieruchomości rolnej i leśnej (zgodnie z art. 92, art. 93 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami)
Podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego/przepisami odrębnymi/decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (zgodnie z art. 93 ust. 1, art. 94 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
Połączenie i ponowny podział nieruchomości (zgodnie z art. 93 ust. 1, art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami)
Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
Rozgraniczenie nieruchomości
Udostępnienie danych / materiałów / dokumentów:
Udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków
Udostępnienie mapy zasadniczej
Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości
Wgląd do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych w celu dokonania wyceny nieruchomości
Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym w trybie art. 15 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
Dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków:
Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
Zgłoszenie pracy geodezyjnej:
Zgłoszenie prac geodezyjnych
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Pośrednicy:
Udostępnienie danych dla potrzeb pośredników w obrocie nieruchomościami

Metadane

Data publikacji : 14.04.2015
Data modyfikacji : 12.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stopka
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stopka
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stopka

Opcje strony

do góry