Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2024, 14:46

Strona główna

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

NIP 8961004003, Regon 930862612

www.zgkikm.wroc.pl

Sekretariat:
tel.: 71 32-72-100
fax: 71 32-72-390
sekretariat@zgkikm.wroc.pl

ePUAP/ESP:/zgkikmwroclaw/SkrytkaESP

Sekretariat czynny w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00

Nr konta: PKO BP 61 1020 5226 0000 6402 0416 5031

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) będącej wynikiem realizacji obowiązku wynikającego z postanowień wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwały Naczelnego Sądu  Administracyjnego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie o sygnaturze akt I FPS 4/15 z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja jednostek budżetowych Gminy Wrocław w zakresie podatku VAT, w wyniku czego cała Gmina Wrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi pod kątem realizacji zadań własnych bądź zleconych będzie identyfikowana pod jednym numerem NIP.

Dane podmiotowe dla realizacja zadań statutowych jednostki to:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NIP 8971383551, Regon 931934839

- Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

adres dla doręczeń:

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

Jednocześnie informuje, iż w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jako płatnik (także w obrębie składek ubezpieczeniowych) oraz w zakresie spraw pracowniczych jako Pracodawca pozostają dotychczasowe dane do rozliczeń:

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wrocław

NIP 8961004003, Regon 930862612

do góry